Jak faktoring wpływa na relacje z dostawcami?

Faktoring to usługa, która w ostatnich latach szybko zyskuje na popularności. Na czym dokładnie polega? W jaki sposób wpływa na relacje z dostawcami? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest faktoring?

Chcąc przedstawić wpływ faktoringu na relację firmy z dostawcami i kontrahentami warto wyjaśnić najpierw to, czym on w ogóle jest. Otóż, faktoring to forma finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw polegająca na tym, że firma faktoringowa (faktor) wykupuje od przedsiębiorcy (faktoranta) faktury z odroczonym terminem płatności wystawione jego kontrahentom. W efekcie przedsiębiorca nie musi czekać na spłatę należności, a środki pozyskane w ramach faktoringu może przeznaczyć na dowolny cel. Kontrahenci spłacają natomiast należność na rzecz firmy faktoringowej, która nabyła wierzytelność, co odbywa się zgodnie z terminami ustalonymi na wystawionej wcześniej fakturze. W praktyce istnieją różne rodzaje faktoringu, które są oferowane między innymi na: https://pragmago.pl/.

Wpływ faktoringu na relacje z dostawcami

W poprzednim akapicie wspomniano, że skorzystanie z faktoringu nie powoduje zmian w terminach spłaty należności przez kontrahentów. Zmienia się jedynie odbiorca wpłaty, ponieważ jest nim wówczas firma faktoringowa. Istotne jest także to, że dzięki faktoringowi firma ogranicza ryzyko, co jest ważne szczególnie w przypadku nawiązania współpracy z nowym kontrahentem. Jak jeszcze faktoring wpływa na relacje z dostawcami? Otóż, pozytywne w tym przypadku jest to, że firmy korzystające z faktoringu są w stanie zaproponować korzystniejsze warunki współpracy, a co za tym idzie wyróżnić się na tle konkurencji i pozyskać nowych dostawców. Nie muszą bowiem martwić się o swoją płynność finansową, ponieważ niemal natychmiast odzyskują środki zamrożone w fakturach z odroczonym terminem płatności. W efekcie mogą rozwijać biznes i szukać nowych dostawców wykorzystując efekt skali.

Zalety faktoringu

Jak wspomniano we wstępie faktoring to usługa, która bardzo szybko zyskuje na popularności. Jest to efektem jej licznych zalet, wśród których wymienić należy przede wszystkim:

  • poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, co jest efektem ograniczenia ryzyka powstawania zatorów płatniczych;
  • możliwość spożytkowania uzyskanych środków w dowolny sposób, co oznacza, że w praktyce mogą zostać one przeznaczone zarówno bieżącą działalność, jak i inwestycje;
  • ograniczenie formalności do minimum, co powoduje, że korzystanie z faktoringu jest naprawdę szybkie i wygodne;
  • dostępność, ponieważ z faktoringu mogą korzystać nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także firmy z niewielkim stażem na rynku, czyli między innymi startupy;
  • brak obciążania zdolności kredytowej, dzięki czemu firmy korzystające z faktoringu mogą wnioskować jednocześnie o kredyty.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring pozytywnie wpływa na relację firmy z dostawcami, ponieważ pozwala zaproponować korzystniejsze warunki współpracy. Dla kontrahentów istotne jest także to, że skorzystanie z faktoringu nie wpływa na sposób oraz terminy spłaty należności.

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.