Doradztwo strategiczne – realne wsparcie w rozwoju firmy

Podejmowanie decyzji dotyczących prowadzonego biznesu wiąże się z dużą odpowiedzialnością. To od nich zależy, czy działalność będzie prowadzona w oczekiwanym kierunku, uda się osiągnąć wyznaczone cele, nadążać za konkurencją i nie tylko. Przedsiębiorca może zatrudniać specjalistów od przeróżnych działań, ale w wielu przypadkach może potrzebować przeanalizowania konkretnych kroków przy wsparciu doradcy, który doskonale zna się na określonych działaniach. Doradztwo strategiczne to usługa, która może przynieść profity niemal każdemu biznesowi. Na czym to polega?

Na czym polega doradztwo strategiczne?

Do przedsiębiorcy każdego dnia dociera z rynku mnóstwo informacji. Dowiaduje się o rosnących stopach procentowych, coraz droższej złotówce, drożejących kredytach, zmianach w zasadach opodatkowania, inflacji i dostaje wiele innych informacji, które są pośrednio lub bezpośrednio związane z jego biznesem. Przedsiębiorca nie jest w stanie być ze wszystkim na bieżąco, gdyż ma na głowie mnóstwo spraw, wiele decyzji do podjęcia.

Działania przedsiębiorstwa nie powinny być spontaniczne – muszą być przemyślane. Ważne jest przygotowanie, wdrożenie i realizowanie planu rozwoju firmy, który uwzględnia możliwe przeciwności oraz problemy, które mogą się pojawić na drodze do realizacji celów. Te wszystkie działania mogą wchodzić w zakres doradztwa strategicznego realizowanego przez zewnętrzny podmiot.

Taki specjalista czy firma mogą spojrzeć obiektywnie na sytuację przedsiębiorstwa i zwrócić uwagę na kwestie oraz problemy, które dla prowadzącego biznes są niezauważalne. Efektem pracy doradcy strategicznego powinna być ocena sytuacji danej marki, a także opisanie rozwiązań zastanych problemów.

Dlaczego doradztwo strategiczne jest tak ważne dla firm?

Spojrzenie z zewnątrz na działalność prowadzoną przez firmę pozwala ją ocenić z zupełnie innej perspektywy. Przedsiębiorcy i jego pracownikom pewne podejmowane decyzje mogą się wydawać znakomite, natomiast w praktyce mogą nie mieć biznesowego uzasadnienia. W wielu przypadkach przegapienie momentu, w którym nasz biznes zostanie przedefiniowany, może spowodować, że marka przestanie się rozwijać, a wręcz przeciwnie – będzie kierować się w stronę upadku.

Doskonałym przykładem dobrze podjętych decyzji biznesowych jest choćby Netflix. Już w 2017 roku tę markę znało ponad 50 proc. Polaków. Zapewne niewielki odsetek tych osób wie, że zanim firma zaczęła oferować usługi streamingowe i tworzyć własny content, prowadziła wysyłkową wypożyczalnię płyt DVD. Kolejnym przykładem jest marka PayPal, która również jest doskonale znana, a zaczynała jako firma kryptograficzna.

Te firmy poradziły sobie na rynku dlatego, że w odpowiednim momencie podjęły strategiczne decyzje o zmianie profilu działalności, zainwestowaniu w inne działania. Były to efekty wdrożenia krótko- i długoterminowych planów działania przygotowanych przez specjalistów.

Nie jest oczywiście tak, że za sukcesem stoi wyłącznie doradca strategiczny. Jest on efektem pracy wielu osób, ale również tego istotnego kroku przedsiębiorcy, który miał świadomość, że potrzebuje wsparcia eksperta. To właściciel firmy musi zauważyć, że konieczne jest przeprowadzenie audytu jego działalności, który może dotyczyć zarządzania zasobami ludzkimi, rozliczeń, aspektów prawnych, rozwoju pod względem technologicznym, produktu, marketingu i nie tylko. Tylko całościowa analiza działalności może być podstawą do podjęcia kolejnych kroków, przygotowania planu oraz podjęcia decyzji związanych z działalnością. Kolejnym etapem jest wdrożenie strategii i analizowanie.

Skuteczna strategia, czyli jaka?

Nie ma czegoś takiego, jak uniwersalna strategia, która będzie skuteczna w każdym podmiocie. Doradca strategiczny musi się zapoznać z firmą, jej potencjałem, ocenić wiedzę zatrudnionych w niej specjalistów, know-how i nie tylko. Następnie powinien te kwestie porównać z konkurencją, wziąć pod uwagę sytuację rynkową, oczekiwania klientów – oraz przystąpić do tworzenia wniosków i rekomendacji. Następnie przedsiębiorca powinien rozpocząć wdrażanie tych działań.

Skuteczną strategią nie jest taka, którą specjalista narzuca bez uwzględnienia sytuacji w danej firmie. Prawdopodobieństwo skuteczności takich kroków jest niewielkie. W każdym przypadku profesjonalny doradca strategiczny powinien przeprowadzić analizę sytuacji firmy i na tej podstawie wyciągać wnioski. Oczywiście możemy mówić o ogólnych wytycznych, które zawsze będą niezbędne – analizowanie potrzeb konkurencji, rozwój technologii, kadry, ale nie zawsze to wystarczy do sukcesu.

Wsparcie na poziomie organizacji

Biznes, który przynosi sukces i znakomite wyniki, jest efektem współpracy wszystkich pracowników przedsiębiorstwa – ważna jest kooperacja na każdym szczeblu zarządzania. Należy wyznaczyć cele strategiczne, taktyczne oraz operacyjne. Wszystkie działania pracowników powinny być spójne i podążać w kierunku realizacji celów. To dzięki takim krokom organizacja jest w stanie działać długookresowo, realizować zadania wyznaczone na najbliższy czas oraz na okres w przyszłości.

Na tym etapie kluczowe jest oczywiście wdrożenie odpowiedniego kierunku i formy zarządzania strategicznego. Wsparcie na poziomie organizacji jest kluczowe.

Doradztwo strategiczne to współpraca na lata

W przypadku doradztwa strategicznego mowa o procesie długoterminowym. Przygotowana strategia musi być następnie wdrożona, co najczęściej jest realizowane stopniowo. Nie wszystkie elementy w działalności można odmienić z dnia na dzień. Doradztwo strategiczne wspiera różne kierunki zarządzania przedsiębiorstwem, a sukces może być tutaj rozumiany szeroko.

Może nim być sukces finansowy, reputacyjny, społeczny czy też po prostu rynkowy. Każda firma może wymagać osiągnięcia innych celów. Przygotowanie planu zmian to jedno, a czymś innym jest ich wdrażanie. Tutaj ogromną rolę odgrywa już samo przedsiębiorstwo – w realizacji celów konieczne jest wsparcie kadry menadżerskiej, która powinna umiejętnie wdrażać kolejne działania.

Doradztwo strategiczne w zakresie CSR

CSR to skrót od Corporate Social Responsibility, co oznacza taką strategię zarządzania, w której uwzględnia się interes społeczny, aspekty środowiskowe czy też relacje z pracownikami. Usługi doradztwa strategicznego mogą również obejmować doradztwo w zakresie CSR. Tworzenie oraz realizowanie strategii CSR jest możliwe zarówno w małych, średnich, jak i w dużych przedsiębiorstwach, czego efektem mogą być m.in. lepiej wykwalifikowana kadra pracownicza czy też mniejsza rotacja wśród zatrudnionych. Inne korzyści wdrażania takiej strategii to również utożsamianie się pracowników z firmą oraz większe zaangażowanie w jej działania.

Jak i gdzie znaleźć doradcę strategicznego dla firm?

Doradztwo strategiczne, a dokładnie korzystanie z usług eksperta z tej dziedziny, to zdecydowanie słuszny krok – w stronę rozwoju działalności. Warto stawiać na ekspertów z dużym doświadczeniem, znanych na rynku i funkcjonujących na nim od dawna. Koniecznie powinni się oni wykazać konkretnymi sukcesami oraz profesjonalnie podchodzić do zlecenia. Szukając takiego eksperta, warto skontaktować się z firmą Kwiatkowski & Wspólnicy ( https://kwiatkowskilegal.pl/) – specjalistami, którzy mają za sobą współpracę z wieloma markami.

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.