Emerytury dla matek czyli zmiany w polskim systemie emerytalnym

Należy pamiętać, że przejście na emeryturę to dla człowieka prawo, a nie obowiązek. Każdy obywatel powninien dokładnie znać swoje prawa, w związku z czym postanowiłem przybliżyć polski system emerytalny. System ten co kilka lat przechodzi gruntowne zmiany, które wywolują niebagatelny szum informacyjny w głowach przyszłych i teraźniejszych emerytów.

Emerytura stanowi świadczenie pieniężne, które jest wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jego beneficjentami są osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego zrezygnowały z aktywności zawodowej. Głównym celem tego świadczenia jest zabezpieczenie bytu wspomnianych osób.

Od 1 października 2017 roku powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego wieku kobiety i mężczyźni mogą zdecydować o kontynuowaniu pracy zawodowej lub zaprzestaniu tej aktywności czyli przejściu na emeryturę.

Podstawowym warunkiem przejścia na emeryturę, jak już zostało wspomniane powyżej, jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Wówczas, składając wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będziemy otrzymywać świadczenie emerytalne, na które będzie przede wszystkim składać się wysokość składek odprowadzanych przez okres naszej aktywności zawodowej, pod warunkiem, że będzie on dotyczył okresów składkowych.

Okresy składkowe to okresy, w których zostały odprowadzone od naszego wynagrodzenia składki na ubezpieczenie emerytalne. Wiążą się one przede wszystkim z umową o pracę, umową zlecenie, czy prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Dla osób urodzonych i pracujących przed 1999 rokiem duże znaczenie będzie miał również kapitał początkowy, który obecnie jest odtwarzany właśnie z okresów składkowych. W ten sposób co miesiąc na naszym indywidualnym koncie w ZUS-ie gromadzone są pieniądze, które dodatkowo podlegają corocznej waloryzacji.

To, ile ich zgromadzimy, ma decydujące znaczenie podczas ustalania wysokości świadczenia emerytalnego. Należy również pamiętać, że część składki na ubezpieczenie emerytalne, potrącanej co miesiąc z naszego wynagrodzenia, trafia na tzw. drugi filar i tam jest inwestowana.

Tak naprawdę jednak najwięcej pieniędzy odprowadzamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niestety gromadzone tam fundusze nie podlegają inwestowaniu, a co za tym idzie, nie możemy liczyć na ich pomnożenie. Dlatego osoby, które chcą otrzymywać godną emeryturę, powinny zdecydować się na założenie indywidualnego konta w Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Oczywiście, jeśli będziemy pracować dłużej, otrzymamy wyższą emeryturę. Dlatego, gdy zbliżamy się do osiągnięcia wieku emerytalnego, najlepiej udać się do oddziału ZUS-u i skorzystać z doradztwa konsultanta, który pomoże nam obliczyć, jakiej wysokości emerytury możemy się spodziewać w danym momencie.

W 2019 roku wejdzie w życie nowy program rządowy Mama Plus, który ma z założenia wspierać młode rodziny i matkom, które mają czwórkę dzieci i więcej, zapewnić emeryturę państwową. Ma ona wynosić ok 1000 złotych i być przyznawana wszystkim matkom, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek były czynne zawodowo czy nie. Kobiety, które byłyby również zatrudnione, miałyby otrzymywać wyższą emeryturę.

Świadczenie w ramach emerytur dla matek wielodzietnych ma również objąć matki, które już są na emeryturze i zakłada podwyżki, jeśli obecnie otrzymują mniej niż 1000 złotych. Mama Plus ma być również skierowany do kobiet ubezpieczonych zarówno w ZUS-ie, jaki i KRUS-ie. Więcej o emeryturach dla matek przeczytasz tutaj: https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/emerytura-dla-matek

 

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.