Na czym polega faktoring?

Faktoring to z roku na rok coraz bardziej popularną i chętniej wykorzystywaną przez firmy usługa. Umożliwia ona przedsiębiorcom na utrzymanie płynności finansowej dzięki przejmowaniu wierzytelności od odbiorców, z którymi w danym momencie współpracują.

Uczestnikami usługi faktoringu są trzy strony. Jest to przedsiębiorca, który zbywa towary lub usługi i który decyduje się na skorzystanie z faktoringu. Jest to instytucja, która decyduje się na pokrywanie należności od odbiorców i opłaca wystawione przez przedsiębiorcę dostawcę faktury. Trzecia strona, to najogólniej ujmując, odbiorcy usług. Co do zasady powinni się oni zgodzić na faktoring swojego kontrahenta, ponieważ w sposób pośredni ta usługa również ich dotyczy.

Decydując się na faktoring, przedsiębiorca zyskuje pewność, że wszystkie jego faktury zostaną opłacone w terminie i wszystkie zostaną rozliczone. Zaległości w opłacaniu faktur, jeżeli już się zdarzają, dotyczą wówczas wyłącznie faktora, który przejmuje na siebie rozliczanie wierzytelności i zobowiązań.

Czym dokładnie jest faktoring?

Jest to typowa usługa cykliczna, która polega na tym, że faktor opłaca faktury wystawione przez przedsiębiorcę klientom tego przedsiębiorcy. Faktor przejmuje na siebie obowiązek rozliczenia z klientami i pobrania od nich powstałych w ten sposób należności. Oczywiście faktor decydując się na przejęcie odpowiedzialności finansowej za klientów musi wiedzieć wcześniej w jakim wymiarze będzie prowadzone rozliczenie. Ustala więc z przedsiębiorcą limity. Mogą to być limity kwotowe, limity dotyczące liczby pokrywanych faktur w miesiącu lub podwójne – dotyczyć zarówno liczby faktur, jak i kwot zapisanych na tych fakturach. Jeżeli przedsiębiorca wystawi w danym miesiącu fakturę na wyższą kwotę – nie będzie ona objęta usługą i przedsiębiorca będzie musiał samodzielnie wyegzekwować pieniądze od swojego klienta.

Faktoring to rozwiązanie, które pozwala zachować płynność finansową firmy, utrzymuje stałą rotację gotówki, a to pozwala na szybsze i sprawniejsze rozwijanie przedsiębiorstwa. Przede wszystkim pozwala uniknąć zjawiska zamrożenia pieniędzy w fakturach i towarze, a to jest bardzo ważne.

Więcej na temat faktoringu przeczytasz tutaj: https://www.finiata.pl/blog/nieplacacy-klient-windykacja-kontrahent/

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.