jak działa ubezpieczenie karty kredytowej

Czy jest mi potrzebne ubezpieczenie karty kredytowej?

Dostęp do dodatkowych środków pieniężnych bez zbędnych formalności, kilkudziesięciodniowy okres bezodsetkowy czy możliwość łatwego stworzenia pozytywnej historii kredytowej – to tylko kilka z zalet, jakie wiążą się z posiadaniem i aktywnym użytkowaniem karty kredytowej. Jednak by móc korzystać z niej w sposób nie tylko wygodny i tani, ale również bezpieczny, warto pomyśleć o jej dodatkowym ubezpieczeniu.

Choć karta kredytowa jest niezwykle przydatnym instrumentem płatniczym, w pewnych okolicznościach może przysporzyć swojemu właścicielowi poważnych problemów finansowych. I nie chodzi tutaj wyłącznie o sytuację, gdy jej posiadacz, nie zachowując umiaru w wydatkach, traci kontrolę nad bieżącym stanem zadłużenia. Zagrożeniem jest też możliwość utraty karty wskutek kradzieży lub zgubienia, które generują ryzyko dokonania transakcji nieuprawnionej. Pewne niebezpieczeństwo wynika również z faktu, iż karta kredytowa jest produktem o charakterze kredytowym, a każdy kredyt ma to do siebie, że trzeba go spłacić. Utrata pracy, poważna choroba, ciężki wypadek – w takich przypadkach może pojawić się problem z uregulowaniem powstałego zobowiązania. Dlatego też, by chronić klientów przed dotkliwymi konsekwencjami różnego rodzaju nieoczekiwanych zdarzeń, banki udostępniają możliwość ubezpieczenia karty kredytowej. Jaką ochronę daje takie ubezpieczenie? Jakie rodzaje polis dodawanych do kart można spotkać na rynku? Czy warto w ogóle z nich korzystać? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

W jakim zakresie prawo chroni użytkowników kart kredytowych?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 2002 o elektronicznych instrumentach płatniczych, każda karta płatnicza (a więc również każda karta kredytowa) podlega ochronie ubezpieczeniowej. W praktyce, ochrona ta obejmuje jednak jedynie kwoty przekraczające równowartość 150 euro i dotyczy wyłącznie szkód powstałych przed zastrzeżeniem karty płatniczej. Oznacza to, że w sytuacji, gdy szkoda wyniesie mniej niż 150 euro, właściciel karty nie otrzyma zwrotu utraconych pieniędzy (chyba, że złodziej zostanie schwytany, a pieniądze odzyskane). Warto też dodać, że bank nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie karty, do którego doszło z winy klienta, czyli wskutek np. udostępnienia przez niego numeru PIN innej osobie lub niezgłoszenia faktu kradzieży karty.

Ochrona przed nieuprawnionym użyciem karty

Sposobem na uzyskanie pełnej ochrony w przypadku kradzieży czy zgubienia karty jest zakup ubezpieczenia przed nieuprawnionym użyciem karty. Co ważne, nie obowiązuje tutaj wcześniej wspomniany próg 150 euro, dzięki czemu takie rozwiązanie powala odzyskać nawet najmniejszą ilość środków utraconych w drodze dokonania transakcji nieuprawnionych. Ponadto, ochroną objęte są zazwyczaj także te karty kredytowe, które padły ofiarą skimmingu, czyli przestępstwa polegającego na nielegalnym zeskanowaniu paska magnetycznego karty.

O zniknięciu karty kredytowej, klienci nierzadko dowiadują się dopiero po upływie kilku lub nawet kilkunastu godzin. Dlatego też przydatne może okazać się właśnie ubezpieczenie przed bezprawnym użyciem karty, które swoim działaniem obejmuje okres kilkudziesięciu godzin (zwykle 24-72 h) wstecz przed utratą ,,plastiku”. Istotną zaletą takiej polisy jest fakt, iż gwarantuje ona ochronę nie tylko w przypadku nieuprawnionych transakcji dokonanych przy użyciu kodu PIN czy zbliżeniowo, ale również podczas płatności za zakupy internetowe.

Bank zwróci skradzioną gotówkę

Innym rodzajem polisy chroniącej właściciela karty kredytowej jest ubezpieczenie od kradzieży gotówki, które nierzadko występuje w pakiecie razem z ubezpieczeniem przed nieuprawnionym użyciem karty. Takie rozwiązanie pozwala klientowi zabezpieczyć się przed ewentualną kradzieżą środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu lub w sklepie za pośrednictwem usługi Cash back. Warto jednak zaznaczyć, że odzyskanie pieniędzy będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że do rabunku dojdzie przed upływem 2 godzin od momentu pobrania gotówki. Co więcej, jak w każdym ubezpieczeniu, obowiązuje tutaj kwotowy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce, maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia zwykle nie przekracza kilku tysięcy złotych w każdym roku użytkowania karty.

Gwarantowana spłata zadłużenia

Klienci, którzy chcą spać spokojnie i nie martwić się konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń losowych, powinni zainteresować się ubezpieczeniem spłaty karty kredytowej. Polisa ta gwarantuje bowiem właścicielowi karty spłatę zadłużenia w takich przypadkach jak śmierć, utrata pracy czy wypadek skutkujący czasową lub trwałą niezdolnością do pracy. Zaletę stanowi też niska składka ubezpieczeniowa, która pobierana jest zazwyczaj raz w miesiącu i stanowi procent salda aktualnego zadłużenia. Przykładowo, użytkownicy kart kredytowych mBanku, mogą zapewnić sobie taką ochronę po uiszczeniu opłaty równej 0,35 % wysokości salda zadłużenia w dniu zakończenia cyklu rozliczeniowego (sprawdź: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-inne/ubezpieczenie-splaty-karty-plus/). Oznacza to, że przypadku, gdy do spłaty pozostanie np. 1000 zł, klient zapłaci miesięczną składkę ubezpieczeniową wynoszącą jedynie 3,5 zł. Obowiązek zapłaty za dany miesiąc nie powstaje jednak w sytuacji, gdy w dniu zamykającym poprzedni okres rozliczeniowy saldo zadłużenia wyniosło zero złotych.

Ubezpieczenie podróżne i pakiet assistance

Pakiety podróżne i usługi assistance, najczęściej oferowane są bezpłatnie jedynie zamożniejszym klientom posiadającym złote karty kredytowe. Jeśli jedno z tych ubezpieczeń zainteresuje posiadacza mniej prestiżowej karty, będzie musiał liczyć się on z wydatkiem rzędu kilku-kilkunastu złotych miesięcznie. Niemniej jednak, tego rodzaju polisy mogą okazać się niezwykle przydatne zwłaszcza podczas wyjazdów zagranicznych. W zakresie ochrony gwarantowanej przez ubezpieczenie podróżne najczęściej znajdują się bowiem: utrata bagażu podróżnego, opóźnienie lub odwołanie lotu, koszty nagłego leczenia czy też następstwa nieszczęśliwych wypadków. Natomiast usługi assistance zapewniają dostęp m.in. do opieki medycznej, pomocy prawnej czy informacji turystycznej. Warto przy tym zaznaczyć, że oferta ubezpieczeń assistance nie ogranicza się wyłącznie do produktów pozwalających uzyskać wsparcie podczas podróży. Przeglądając oferty polis dodawanych do kart kredytowych można spotkać się też z assistance komunikacyjnym, assistance medycznym obowiązującym na terytorium Polski oraz assistance domowym, które zapewnia m.in. możliwość skorzystania z usług specjalistów (np. elektryka, hydraulika, ślusarza) czy wykonanie pogwarancyjnej naprawy sprzętu AGD i RTV.

Ochrona dla zakupionego towaru i gwarancja najniższej ceny

Ubezpieczenie zakupu chroni przed kradzieżą bądź nieumyślnym zniszczeniem towaru zakupionego za pomocą karty kredytowej. Minusem takiej polisy jest jednak stosunkowo krótki okres ochronny (obowiązuje zwykle przez 30 dni od daty zakupu) oraz długa lista towarów nieobjętych ubezpieczeniem (m.in. pojazdy mechaniczne, nieruchomości, towary kolekcjonerskie).

Klientów, którzy często płacą za zakupy kartą kredytową, może zainteresować jednak oferowana przez niektóre banki tzw. gwarancja najniższej ceny. Mechanizm działania takiej polisy polega na tym, że ubezpieczyciel zwraca różnicę pomiędzy ceną zapłaconą za zakupiony produkt, a najniższą jaką można znaleźć na rynku ceną tego produktu. Naturalnie, by uzyskać zwrot pieniędzy, należy wskazać konkretną informację (np. w prasie czy reklamie sklepowej) dowodzącą, że taka różnica rzeczywiście istnieje.

Czy warto ubezpieczyć kartę kredytową?

Rozważając zakup dodatkowego ubezpieczenia do karty kredytowej, należy nie tylko przeanalizować koszty poszczególnych polis, ale również – a właściwie przede wszystkim – ocenić, czy którakolwiek z nich będzie faktycznie potrzebna. Wydaje się jednak, że warte uwagi jest przede wszystkim ubezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem karty oraz gwarancja spłaty zadłużenia. Produkty te pozwalają bowiem właścicielom kart kredytowych, za stosunkowo niewielką opłatą, zabezpieczyć się przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, a co za tym idzie – po prostu poczuć bezpieczniej. Przed wyborem konkretnej polisy, trzeba jednak pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z najważniejszym związanym z nią dokumentem, czyli ogólnymi warunkami umowy ubezpieczeniowej. Lektura tego dokumentu pozwoli uniknąć zakupu produktu, który będzie generował jedynie dodatkowe koszty, nie zapewniając oczekiwanej ochrony.

Artykuł sponsorowany.

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.