zajęcie komornicze

Ile komornik może zabrać z pensji, a ile z emerytury? Kwota wolna od zajęcia

Zajęcie komornicze to temat, wokół którego pojawia się wiele mitów oraz przekłamań. Ile może zająć komornik? Jaka jest kwota wolna od zajęcia? Czy komornik może zająć najniższą krajową? Czy komornik może zająć zasiłek? Na te i inne pytania odpowiada właśnie ten tekst.

Przeczytaj także: Pożyczki pozabankowe przez Internet

Kwota wolna od potrąceń komorniczych

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to określony w ustawie limit dochodów dłużnika, które może zająć komornik. Jest ona uzależniona od źródła osiąganych dochodów przez dłużnika.

Ile komornik może zabrać z pensji?

Zajęcie wynagrodzenia za pracę, również określa ustawa. Obecnie komornik ma prawo zająć do 50% dochodów z wynagrodzenia. Co z osobami pracującymi w niepełnym wymiarze godzin? Wówczas wspomniane 50% kwoty wolnej od zajęcia jest po prostu wyliczane proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

Ważne: O planie zajęcia pensji komornik informuje pracodawcę i to właśnie on ma obowiązek odprowadzać część wynagrodzenia pracownika wskazaną przez komornika.

Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto jest wolne od zajęcia komorniczego. W związku z tym komornik nie ma prawa zabrać ani złotówki osobie, która zarabia najniższą krajową.

Umowa zlecenie a komornik

W najgorszej sytuacji są natomiast osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli o dzieło lub zlecenie. Zgodnie z prawem komornik moze zająć całe wynagrodzenie z tego tytułu.Można tego uniknąć wyłącznie wtedy, jeśli dłużnik pracuje na podstawie takiej umowy u tylko jednego pracodawcy i potrafi to wykazać, np. przedstawiając ciągłość umów. Wówczas komornik nie zajmie całej pensji, a podobnie jak w przypadku umowy o pracę jedynie do 50% dochodów.

Ile może zabrać komornik z emerytury lub renty?

Prawo chroni emerytów i rencistów przed zajęciami komorniczymi w większym stopniu niż osoby pracujące. Komornik może zająć jedynie 25% dochodów z tytułu rent i emerytur. Kwota wolna od potrąceń komorniczych wynosi zaś 75% najniższej emerytury lub renty. Środki z tytułu zajęcia komornikowi przekazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czego nie może zająć komornik?

Zgodnie z polskim prawem zajęciu komorniczemu nie podlegają alimenty oraz inne świadczenia rodzinne, w tym świadczenia z programu Rodzina 500+. Jeżeli doszłoby do zajęcia tego typu świadczeń, należy natychmiast złożyć skargę w sądzie. Komornik może się pomylić w momencie, gdy dokonał wcześniej zajęcia konta bankowego dłużnika – nie wie wówczas, skąd pochodzą dane wpływy.

Prawo nie zakazuje natomiast komornikom dokonywania zajęcia zasiłków, jednak ich wysokość jest w Polsce na tyle niska, że praktycznie żaden zasiłek nie podlega egzekucji – ma tutaj zastosowanie przepis o limicie zajęcia powyżej minimalnej krajowej.

Komornik a zwrot podatku na dzieci

Zajęciu komorniczemu podlega natomiast chociażby zwrot podatku. Następuje to automatycznie, bez żadnej zgody ze strony dłużnika. Komornicy zawsze informują Urząd Skarbowy o długach podatnika, dlatego w momencie wystąpienia zwrotu po wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego, kwota ta trafi na konto komornika (oczywiście do wysokości zadłużenia).

Zajęcie komornicze konta

Komornik może zająć konto osobiste, oszczędnościowe czy nawet lokatę należącą do dłużnika. Nie jest to do końca skuteczne, ponieważ w takiej sytuacji dłużnik najczęściej po prostu zmienia konto lub wycofuje z niego wszystkie środki.

Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z prawem bankowym kwota wolna od zajęcia komorniczego to równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota ta jest obliczana miesięcznie, czyli na rachunku bankowym do dyspozycji dłużnika w 2017 roku pozostaje 1500zł miesiecznie z otrzymywanych przez niego przelewów.

Sprawdź: Pożyczka bez zaświadczeń przez Internet

Podsumowując należy zaznaczyć, że polskie prawo chroni dłużników, aby mieli środki niezbędne do życia. W tym momencie nasuwa się jednak pytanie: co z interesem wierzycieli? Jeżeli kwota zajęcia komorniczego ich nie satysfakcjonuje, w każdej chwili mogą złożyć w sądzie wniosek o dokonanie zajęcia na ruchomości lub nieruchomości posiadanej przez dłużnika.

Nie jesteś pewien gdzie jesteś zadłużony? Pobierz raport na swój temat z Krajowego Rejestru Długów.

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.