rejestracja samochodu

Rejestracja samochodu z zagranicy – poradnik krok po kroku

Rejestracja samochodu z zagranicy nie jest skomplikowana, jednak wymaga załatwienia kilku spraw, które należy wykonać w odpowiedniej kolejności. Nie warto bać się formalności, po przeczytaniu tego tekstu wszystko będzie już łatwe.

Rejestracja samochodu z zagranicy – od czego zacząć?

Kolejność czynności podczas dokonywania rejestracji samochodu jest bardzo ważna, nie tylko ze względu na oszczędność czasu, ale także ze względu na obowiązujące przepisy prawne. Od tego, co i w jakiej kolejności załatwisz, zależy, czy rejestracja samochodu będzie szybka, a Ty nie będziesz biegał w kółko do urzędów. Specjaliści polecają rozpocząć cały proces od tłumaczenia wymaganych dokumentów.

Rejestracja samochodu z zagranicy – tłumaczenie dokumentów

Rejestrację samochodu najlepiej rozpocząć od zlecenia tłumaczenia dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski, wykonanymi przez tłumacza przysięgłego do wniosku o rejestrację. Zdarza się, że tłumaczenia potrzebne są już przy opłacie akcyzy na samochód.

Koszt tłumaczenia przysięgłego waha się w granicach 100zł za stronę A4/dokument. Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu, które należy przetłumaczyć to umowa kupna – sprzedaży (faktura, rachunek) oraz dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeżeli została wydana).

Przed złożeniem wniosku w wydziale komunikacji należy najpierw zrobić kopie wszystkich dokumentów oraz sprawdzić, cz na każdej stronie znajduje się wyraźna (czytelna) pieczęć postawiona przez tłumacza przysięgłego.

Rejestracja samochodu z zagranicy – przegląd techniczny pojazdu

Kolejny krok to przegląd techniczny pojazdu. Można wykonać przegląd uzupełniający, który kosztuje 60 zł, ale lepiej zrobić pełne badanie. Jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ nie wszyscy urzędnicy są skorzy do tego, by uznawać ważność zagranicznych badań. Po przeglądzie czas na opłatę akcyzy i rejestrację samochodu.

Przeczytaj także: Czy lokaty są opłacalne?

Akcyza na samochody

Przed przystąpieniem do rejestracji samochodu, należy w ciągu 14 dni złożyć deklarację uproszczoną (AKC-U), a w niej zawrzeć istotne informacje – jeśli samochód przyjechał na lawecie, podajesz jej numery rejestracyjne, właściciela oraz datę przekroczenia granicy. Do deklaracji należy dołączyć również umowę kupna – sprzedaży, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Na opłatę akcyzy mamy 30 dni począwszy od dnia sprowadzenia auta do kraju.

W przypadku sprowadznie samochodu do kraju „na kołach”, formalności załatwimy za granicą. Otrzymujemy wtedy tablice wywozowe,  które są ważne co najmniej kilka dni, tak by mieć czas na sprawy urzędowe i bez problemu  poruszać się przy tym samochodem.

Po przedstawieniu wszystkich dokumentów pojazdu oraz opłaceniu akcyzy należy uiścić opłatę skarbową za wydanie zaświadczenie o zapłaconym podatku akcyzowym. Opłata wynosi kilkanaście złotych, ale posiadanie tego zasiadczenia jest bardzo istotne i przyspiesza rejestrację samochodu.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu

Rejestracja samochodu z zagranicy opiera się na złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji właściwym dla adresu zameldowania. Formularze wniosków są dostępne w wydziałach komunikacji lub do pobrania ze stron urzędów. Pobierając taki formularz można wypełnić go w domu i udać się do urzędu.

Podczas składania wniosku należy załączyć do niego pozstałe dokumenty, bez których nie będzie on przyjęty w urzędzie. Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu:

 • Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu (jak wyżej)
 • Dowód własności pojazdu (faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany itp.).
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Dowód rejestracyjny
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
 • W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna, wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna (rejestrujesz auto na firmę) wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Koszt rejestracji samochodu

Koszt rejestracji samochodu z zagranicy to suma kilku kosztów: akcyzy, tlumaczeń, badania technicznego oraz kosztów rejestracyjnych (tablice rejestracyjne itp.).

W 2015 roku zniesiony został obowiązek wydawania przez urzędy skarbowe zaświadczenia VAT-25, co wiąże się z brakiem wcale niemałych opłat skarbowych oraz dużym uproszczeniem procedury rejestracyjnej pojazdu. Od 1 stycznia 2016 obowiązują zaś przepisy znoszące tzw. opłatę recyklingową. Dzięki nim nie płacimy już dodatkowych 500 zł za sprowadznie pojazdu z zagranicy.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu? W skład opłaty rejestracyjnej wchodzą:

 • Opłata za dwie tablice rejestracyjne – 80 zł (1000 zł w przypadku tablic indywidualnych)
 • Opłata za dowód rejestracyjny – 54 zł
 • Opłata za pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • Opłata za naklejkę kontrolną – 18,50 zł
 • Opłata za naklejkę legalizacyjną – 12,50 zł
 • Opłata ewidencyjna – 2 zł
 • Opłata za wydanie karty pojazdu – 75 zł

Należy pamietać, że wszystkie formalności związane z rejestracją samochodu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Ile trwa rejestracja samochodu?

Urząd, po sprawdzeniu złożonych dokumentów, wydaje pozwolenia czasowe, które dopuszcza pojazdu do ruchu. Pozwolenie to zawiera określony w nim okres ważności (standardowo do 30 dni). Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy stałego dowodu rejestracyjnego, należy zgłosić się ponownie do urzędu w celu jego przedłużenia!

Czas oczekiwania na dowód stały wynosi od kilku dni do kilku tygodni. Dowody stałe są drukowane przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie (PWPW), po ich wcześniejszym zamówieniu przez wydział komunikacji rejestrujący pojazd. Zamówienie jest jednak możliwe dopiero po pełnej weryfikacji wniosku (kiedy wszystko się zgadza i nie ma zastrzeżeń). Jeśli urząd wzywa do siebie w celu wyjaśnień, albo musi weryfikować dodatkowo pewne informacje, okres ten może się wydłużyć.

Rejestracja samochodu z zagranicy – ubezpieczenie

Tak samo jak w przypadku rejestracji nowego pojazdu, w dniu rejestracji auta z zagraicy należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC. (od czego zależy wysokość OC)

Uwaga!! Zgodnie z polskim prawem nie ma możliwości wykupienia pełnej (12-miesięcznej) polisy OC dla aut zarejestrowanych za granicą, czyli sprowadzonych ale jeszcze nie zarejestrowancyh w Polsce. 

Samochód przed procedurą rejestracji w Polsce można ubezpieczyć jedynie krótkoterminowo zawierając polisę 30-dniowa, której koszt oscyluje w granicach 100 – 200 złotych. Taka polisa ma na celu umożliwienie dopełnienia formalności związanych z przerejestrowaniem auta. Należy pamietać, że taka polisa nie jest wznawiana automatycznie kolejny okres.

Uwaga!! Właściciel pojazdu jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Roczną polisę OC można wykupić już w momencie posiadania tymczasowych tablic rejestracyjnych.

Przeczytaj także: Wypowiedzenie umowy OC

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.