Ile można pracować na umowie tymczasowej?

Umowa tymczasowa to wygodna forma zatrudnienia w przypadku branż sezonowych. Jeśli występuje większe zapotrzebowanie na pracowników w określonym czasie, np. w sezonie wakacyjnym lub świątecznym, pracodawcy chętnie korzystają z opcji zatrudnienia pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Zobacz, ile może trwać taka praca i na czym polegają usługi świadczone przez agencję.

Limit pracy na umowie tymczasowej

Przepisy określają limit pracy tymczasowej jednego pracownika na rzecz jednego pracodawcy. Wynosi on łącznie 18 miesięcy w czasie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Oznacza to, że w okresie 3 lat jeden pracownik nie może przepracować więcej u tego samego pracodawcy, niż sumarycznie połowa tego czasu, czyli 1,5 roku. Limit ten dotyczy pracy wykonywanej u pracodawcy użytkownika, czyli firmy, w której wykonywana jest praca tymczasowa. Po przekroczeniu tego okresu czasu praca ma znamiona pracy etatowej. Nie należy rozumieć tego przepisu jako ograniczenia dotyczącego umowy z agencją. Pośrednik może żądać od pracowników tymczasowych dokumentów, które pomogą udowodnić, że dana osoba nie wykonywała pracy na rzecz danego podmiotu.

Na czym polega zatrudnienie pracowników przez agencję pracy tymczasowej?

W relacji wynikającej z umowy o pracę tymczasową występują trzy strony:

  1. agencja pracy tymczasowej, czyli pracodawca bezpośredni,
  2. pracodawca użytkownik, czyli podmiot, do którego kierowany jest pracownik,
  3. pracownik tymczasowy.

Zależności między tymi stronami wyglądają następująco: agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracownika i kieruje go do zakładu, który jest miejscem wykonywania pracy o charakterze terminowym.

Zalety zatrudniania pracowników na umowie tymczasowej

Umowa tymczasowa jest opłacalna dla pracodawcy, ponieważ jest to sposób na oszczędność czasu i pieniędzy. Szybko i bezproblemowo można zdobyć dodatkowe zasoby ludzkie. Dostęp do pracowników tymczasowych sprawdza się zwłaszcza w przypadku nieprzewidzianych braków kadrowych lub w sytuacji otrzymania zleceń sezonowych. Pracodawcy nie nawiązują bezpośrednio współpracy z kandydatami. Przeciwnie, pracownicy są zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę i są jedynie delegowani do pracy na rzecz klienta. W ten sposób firma korzystająca z usług pośrednictwa pracy nie posiada zbyt wielu obowiązków formalnych względem pracownika.

Agencja pracy tymczasowej – korzyści dla pracownika

Warto poznać ogólne zasady pośrednictwa pracy tymczasowej. Jest ona wygodna zarówno dla pracowników, którym daje pożądaną stabilizację, jak i dla użytkowników, czyli firm zatrudniających takie osoby. Kandydaci są zatrudniani na umowę o pracę z gwarancją wypłaty wynagrodzenia. Są za nich opłacane składki ZUS, mają także możliwość skorzystania z urlopu. Dla pracowników jest to korzystniejsza forma zatrudnienia niż umowy cywilnoprawne – umowa zlecenie lub umowa o dzieło.

Korzystanie z agencji pracy tymczasowej zdejmuje z barków przedsiębiorcy obowiązek prowadzenia selekcji i rekrutacji na stanowisko. Jest ona także korzystna dla pracowników, którym daje stabilizację dzięki umowie o pracę.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://grupaprogres.pl/

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.