Kredyt indeksowany a denominowany – czym się różni?

Kredyt gotówkowy to obecnie bardzo popularna forma finansowania różnych przedsięwzięć. Dużą popularnością cieszą się przede wszystkim kredyty hipoteczne. Istnieją także kredyty walutowe, do których zaliczamy denominowany i indeksowany. Czym są i jakie są różnice w tych kredytach?

Kredyty w walucie obcej — kredyt denominowany a indeksowany

Zazwyczaj, jeżeli jesteśmy zainteresowani podjęciem kredytu gotówkowego, musimy wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową. Wniosek może zostać złożony w siedzibie banku lub np. w bankowości internetowej (kredyt gotówkowy online). Decyzję kredytową w zależności od kwoty możemy uzyskać w kilkanaście minut lub kilka tygodni. Przy finansowaniu danego celu ważne jest, aby określić ilość kredytowanych kosztów. Warto przyjrzeć się takim zagadnieniom jak rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota kredytu.

Sytuacja wygląda podobnie jeżeli chodzi o kredyt w walucie obcej. Wyróżniamy dwa sposoby wypłaty oraz spłaty tego typu zobowiązania. Jest to kredyt indeksowany i kredyt denominowany. Zanim przejdziemy do różnic, które je dzieli, sprawdźmy, co je łączy:

  • Wysokość raty uzależniona jest od kursu waluty obcej,
  • Na ostateczny koszt wpływ ma spread walutowy,
  • Kredyt wypłacany w polskich złotych, przeliczany w stosunku do obcej waluty,
  • Stopa oprocentowania kredytu zależne jest od stóp oprocentowanych danej waluty.

Różnic — kredyt indeksowany a denominowany należy doszukiwać się w sposobie wypłaty środków. W przypadku kredytu denominowanego podczas zmian kursu wybranej waluty kwota kredytu w polskich złotych może być niższa, niż zakładał kredytobiorca.

W kredycie indeksowanym wypłata i spłata zobowiązania po pozytywnej decyzji kredytowej odbywa się w całości w walucie obcej. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane osobom, które otrzymują wynagrodzenie z tytułu pracy w walucie obcej.

Kredyt indeksowany do waluty obcej

Przedstawmy jednak dokładniej, jak wygląda kwestia tych dwóch rodzajów  zobowiązania. Podpisując umowę kredytu indeksowanego zarówno wartość zobowiązania wobec banku, jak i raty kredytu są wyrażone w złotówkach. Takie kredyty gotówkowe możemy zaciągnąć niemal wszędzie, umożliwia to także bankowość internetowa. Jeżeli bank na podstawie wydania decyzji kredytowej przyznaje nam taką pożyczkę, to w dniu poprzedzającym wypłatę kredytu przelicza kredytu na walutę, do której jest indeksowany po bieżącym kursie. Ta kwota stanowi również podstawę do wyliczenia rat.

Kredytobiorca w takim przypadku zobowiązany jest spłacić kredyt w obcej walucie i narażony jest na związane z tym ryzyko wahania kursu waluty obcej. Można na tym zyskać, lecz częściej niestety zauważalne są straty, czego doskonałym przykładem są „frankowicze”.

Decydując się na takie rozwiązanie, wiemy dokładnie, jaką kwotę otrzymamy, jednak do końca nie mamy wiedzy na temat tego, jaka będzie całkowita kwota zadłużenia.

Kredyt denominowany – na czym polega?

Warunki kredytu denominowanego są podobne. W umowie kredytowej saldo pożyczki określane jest w walucie obcej. Uruchomienie kredytu następuje jednak w walucie własnej, czyli np. w złotówkach. Pod uwagę bierze się kurs kupna waluty, który obowiązywał w dniu podpisania umowy z bankiem.

Minusem takiego zobowiązania jest to, że kredytobiorca nie wie dokładnie, ile pieniędzy dostanie. W umowie kwota kredytu określana jest w obcej walucie, a na konto przelewana jest kwota po przewalutowaniu po kursie obowiązującym w danym dniu. Okres spłaty i kwota rat jednak ustalana jest w walucie własnej, biorąc pod uwagę aktualny kurs obcej waluty. Niezależnie od tego, jakim kredytem jesteśmy zainteresowani, znajdziemy go tu: https://www.lowcakredytow.pl/.

Kredyt denominowany a indeksowany – różnice

Wiemy już, jak wyglądają obydwa kredyty i czym się charakteryzują. Różnice między innymi są niewielkie, jednak mogą wpływać na tak ważne czynniki jak całkowity koszt kredytu. Kluczowym zagadnieniem w tym przypadku nie jest czas obowiązywania umowy, czy wnioskowana kwota, a to, w jakiej walucie wyrażona jest kwota zobowiązania i w jakiej walucie będzie ona wypłacona.

W przypadku kredytu denominowanego suma wypłaty środków na konto kredytobiorcy zależy od kursu waluty obcej w dniu uruchomienia kredytu. Może się zdarzyć, że w przypadku kredytu na zakup nieruchomości, wypłacona kwota będzie za niska.

W przypadku kredytu indeksowanego nie ma takiego ryzyka, gdyż klient wie dokładnie jaka kwota kredytu zostanie mu przyznawana. Rozwiązanie to jest uważane za mniej ryzykowne.

undefined

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.