PIT online 2020

Elektroniczne składanie PIT jest coraz popularniejsza formą rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Do takiej formy rozliczeń zachęca podatników również Ministerstw Finansów. Korzystanie z e-PIT to przede wszystkim łatwy sposób na zaoszczędzenie czasu.

Czym jest Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT dostępna jest dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38. Formularz rozliczeniowy został automatycznie przygotowany na podstawie danych otrzymanych od pracodawców. Wypełniony PIT zawiera informacje o dochodach od pracodawcy oraz numer rachunku bankowego podatnika i dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak np. ulga na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, która podatnik wskazał we wcześniejszej deklaracji.

Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Na stronie podatki.gov.pl podatnik wybiera Twój e-PIT, następnie uwierzytelnia się poprzez podanie:
– podanie PESEL lub NIP i datę urodzenia,
– kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017,
– kwotę przychodu z informacji od pracodawcy (PIT-11) za rok 2018.
Podatnik może skorzystać również z profilu zaufanego.
Po sprawdzeniu dostępnych danych podatnik może zaakceptować dostępne zeznanie i tym samym zakończyć proces rozliczeniowy. Wprowadzić zmiany do zeznania a mianowicie:
– zmienić sposób rozliczania na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
– zmienić lub wskazać na deklaracji organizacje pożytku publicznego dla której przekaże 1% podatku,
– zmienić dane w uldze na dzieci
– dodać inne dane – odliczenie darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKE).
Na końcu należy zaakceptować dokonane zmiany w zeznaniu oraz pobrać UPO.
Podatnik ma możliwość odrzucić przygotowane przez Urząd zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W takim wypadku przygotowany Twój e-PIT nie będzie brany pod uwagę. Podatnik może nie robić nic z deklaracją – wówczas w takim przypadku przygotowane rozliczenie 30 kwietnia zostanie uznane za złożone.

Zalety rozliczania elektronicznego

PIT online 2020 to szybszy zwrot podatku. Zamiast dotychczasowych 3 miesięcy (maksymalny termin oczekiwania na nadpłacony podatek) podatnicy mogą oczekiwać na zwrot nadpłaty do 45 dni.
– elektroniczny PIT to szybsze przekazanie deklaracji do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
– elektroniczna wysyłka rozliczenia podatkowego to wygoda oraz bezpieczeństwo – można wypełnić deklaracje za pomocą kilku kliknięć nie wychodząc z domu. Posiadając na komputerze Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) nie trzeba drukować kopii deklaracji, której przyjecie uwierzytelniane jest przez urzędnika.

Rozliczenie PIT -37 oraz PIT-38 dostępne są od 15 lutego do 30 kwietnia. Po tym terminie podatnik będzie miał wgląd do swojego zeznania, będzie miał możliwość pobrania UPO oraz będzie mógł złożyć korektę. W 2020 z elektronicznego rozliczania deklaracji będą mogli skorzystać podatnicy składający PIT-28, PIT- 36 i PIT-36L, czyli osoby które posiadają przychody z tytułu najmu oraz prowadzące działalność gospodarcza.

Dowiedz się także czym jest danina solidarnościowa.

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.