jak rozliczyć pit uz

PIT za 2014 rok – zmiany w uldze na dzieci (PIT/UZ)

Wraz z początkiem 2015 roku weszły w życie poważne zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych dla osób korzystających z ulgi na wychowywanie dzieci. Zmiany te oznaczają, że pełną ulgę będą mogli odliczyć sobie rodzice gorzej zarabiający, dzięki wypełnieniu dodatkowego formularza PIT/UZ. 

 

Kto jest uprawniony do skorzystania z ulgi?

Skorzystać z ulgi na wychowywanie dzieci mogą rodzice dziecka niepełnoletniego lub pełnoletniego, które się nieprzerwanie uczy do 25 roku życia i pozostaje na wychowaniu rodziców. Ulga rozliczana jest w skali miesiąca.

Od dwóch lat obowiązuje limit dochodów dla rodziców tylko jednego dziecka i wynosi on:

– 56 tys. zł rocznie dla rodzica samotnie wychowującego dziecko,

– 112 tys. zł dla małżeństwa.

Nie ma limitów dla rodzin wychowujących dwoje lub więcej dzieci.

Ile wynosi ulga na wychowywanie dzieci?

Ulga na wychowywanie dzieci jest uzależniona od ilości dzieci pozostających pod opieką podatnika i wynosi:

a) 1 dziecko – 92,67 zł miesięcznie – 1112,04 zł rocznie

b) 2 dziecko – 92,67 zł miesięcznie – 1112,04 zł rocznie

c) 3 dziecko – 166,67 zł miesięcznie – 2000,04 zł rocznie

d) 4 i kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie – 2700 zł rocznie


Zmiany dla najbiedniejszych rodzin

Dotychczas wielu podatników, zwłaszcza tych biedniejszych, pomimo posiadania prawa do odliczenia ulgi na kilkoro dzieci, nie mogła skorzystać z pełnej wysokości odliczenia. Następowało to w skutek niskich dochodów albo pracy „na czarno”. Wówczas wysokość sumy zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych w ciągu całego roku podatkowego nie wystarczała na pokrycie całego zwrotu ulgi z tytułu kilkoro dzieci.   Przykładowo, kiedy oboje rodzice pracują na umowę o pracę zarabiając płacę minimalną wynoszącą w 2014 roku 1680 zł brutto. Z tytułu zaliczki na podatek dochodowy każdemu z nich w ciągu całego roku pobrano 984 zł podatku. Dla małżeństwa daje to 1968 zł zapłaconego podatku. Zakładamy, że mają oni dwójkę dzieci uprawniających do ulgi. Przysługiwał im zwrot z tego tytułu w wysokości 2224,08 zł, ale na dotychczasowych zasadach odliczyć mogli tylko tyle, ile zapłacili podatku, czyli 1968 zł. Niewykorzystana ulga w kwocie 256,08 zł przepadała.   Dzięki zmianie przepisów, wypełniając PIT za 2014 rok osoby słabiej zarabiające mogą odliczyć ulgę w pełnej wysokości, gdyż wielkość odliczenia zostanie dla nich powiększona o kwotę zapłaconych w trakcie roku składek ZUS.

Nowy załącznik – PIT/UZ

Do tej pory ulga na wychowywanie dzieci była wyliczana dzięki wypełnieniu formularza PIT/0. Tegoroczne zmiany niosą konieczność wypełnienia dodatkowego formularza PIT/UZ, który pozwala na uzyskanie pełnej kwoty odliczenia.   Kwota zwrotu w deklaracji PIT/UZ nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 podatnika, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L, lub PIT-28.

Dzięki tegorocznym zmianom w uldze na wychowywanie dzieci większość podatników o mniejszych dochodach otrzyma wyższy zwrot podatku. Jest to duży ukłon ze strony państwa, w kierunku najbiedniejszych rodzin. Nie skorzystają tylko Ci, którzy znajdują się w szarej strefie czyli pracują na czarno.

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.