comperia bonus 5

Comperia Bonus 5: 55zł za otwarcie darmowego konta i lokaty na 4%

Już dziś, zaledwie kilka dni po zamknięciu 4 edycji, wystartowała promocja Comperia Bonus 5. O ile poprzednią edycję oceniłem przeciętnie i szczerze podzieliłem się tym na stronie, to obecna promocja jest według mnie wyśmienita. Czego dotyczy? Wystarczy otworzyć całkowicie darmowe konto osobiste w Alior Banku oraz promocyjną dwumiesięczną lokatę na 4 % w skali roku, a Comperia wypłaci bonus – 55zł.  Dodatkowo dostępny jest konkurs i nagrody: telefony Samsung Galaxy S6 oraz smartwatche Sony SV2.

Najnowsza edycja promocji to swoisty powrót do korzeni, czyli banalnie proste i przejrzyste zasady otrzymania dodatkowego bonusu.

Aby zarobić:

  • zarejestruj się na stronie promocji (pamiętaj, że z jednego adresu można złożyć wyłącznie jeden wniosek o konto);
  • za pomocą linku otrzymanego na podany mail potwierdź udział w promocji, zgodę na przekazanie przez bank organizatorowi informacji niezbędnych do poprawnego rozliczenia promocji;
  • najpóźniej do 31.12.2015 r.: – zawrzyj umowę o Konto Internetowe wraz z kartą debetową – dokonaj jednej płatności kartą – otwórz 2-miesięczną lokatę powitalną na kwotę min. 1 000 zł (nie musisz czekać do końca lokaty, liczy się sam fakt jej założenia)

I to już w praktyce wszystko, by uzyskać gwarantowaną premię 55 zł. O przyznaniu premii Comperia powiadomi Cię mailowo do 21.01.2016 r., a jej wypłata nastąpi do 31.01.2016 r. na rachunek konta założonego w promocji. Zgodnie z regulaminem promocji:

– „Uczestnik nie może posiadać żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku (w tym również T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank) po 1 stycznia 2015 r.”

– „Uczestnik złożył inny wniosek elektroniczny o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku po 30 września 2015 r.”

– „W promocji mogą wziąć udział klienci, którzy zamknęli rachunek w Meritum Banku przed 30.06.2015 r. oraz nie otworzyli konta w Alior Banku po 30.06.2015 r.”

Konkurs z 59 nagrodami rzeczowymi

Wszyscy, którzy spełnią warunki promocji, mogą również uczestniczyć w konkursie, w którym do wygrania są:

  • 4 telefony Samsung Galaxy S6
  • 55 zegarków typu smartwatch Sony SV2

Aby wziąć w nim udział należy wysłać na adres konkurs@comperiabonus.pl odpowiedź na pytanie: „Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać Wyższa Kultura Bankowości?”. Odpowiedź powinna się zamknąć maksymalnie w 1000 znaków (łącznie ze spacjami), a termin upływa z dniem 31.12.2015 r. Nagrody zostaną przyznane autorom najlepszych prac, wyłonionych poprzez komisję konkursową. O wygranej Comperia poinformuje zwycięzców mailowo. Jeśli Ci się poszczęści, będziesz mieć 14 dni na reakcję na maila i uzupełnienie danych osobowych i adresowych oraz terminu przekazania nagrody.

Premia dodatkowa 30 zł, w przypadku błędów po stronie Comperii

W poprzednich edycjach promocji Comperia Bonus zdarzały się pojedyncze sytuacje, w których niektórzy uczestnicy promocji, mimo spełnienia warunków uprawniających do zdobycia premii, pieniędzy nie otrzymywali w terminie. W takich sytuacjach w grę wchodziła oczywiście reklamacja. W większości przypadków tego typu zgłoszenia rozpatrywane były pozytywnie, ale w takich przypadkach zawsze pozostaje pewien niesmak. W obecnej edycji za takie oczekiwanie uzyskasz rekompensatę! Dodatkowa premia w kwocie 30 zł zostanie wypłacona, jeśli uczestnik promocji:

„a) złoży reklamację dotyczącą braku wypłaty Premii przez Organizatora;

b) spełni wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie do wypłaty Premii, co zostanie jednoznacznie potwierdzone przez Bank;

c) Organizator mimo upływu 14 dni liczonych od dnia, w którym reklamacja zostanie doręczona nie wypłaci mu Premii.”

Dla klienta to szansa na dodatkowy zysk, ale dla organizatora, jak i banku dodatkowa mobilizacja do wywiązywania się z terminowego przeprowadzenia promocji i wypłaty premii dla wszystkich bez wyjątku w wyznaczonym czasie.

Produkty otwierane w promocji

Konto Internetowe w Alior Banku otwierane i prowadzone jest bezwarunkowo za 0 zł. Oznacza to, że nie ma konieczności zapewniania regularnych wpływów czy wykazywania się jakąkolwiek inną aktywnością. Darmowe są także przelewy złotówkowe wykonywane przez bankowość internetową czy mobilną.

Karta płatnicza wydawana do rachunku jest bezwarunkowo darmowa do 31.12.2015 r. Po tej dacie aby uniknąć opłaty miesięcznej będzie trzeba wykonywać płatności kartą na sumę min. 100 zł miesięcznie. Ale obowiązek ten dłużej (bo do końca lutego 2016 r.) nie będzie dotyczył klientów, którzy założą konto w ramach promocji Comperia Bonus 5. A do tego czasu już dawno będziesz po wypłacie premii. Skończy się również lokata (jeśli zechcesz utrzymywać ją do końca) i decyzja o tym czy kartę (jak i samo konto) dalej posiadać, będzie należeć do Ciebie.
Lokata powitalna – to 2-miesięczny depozyt dedykowany dla klientów zakładających konto w Alior Banku. Zdeponować można na nim kwotę od 1 000 do 10 000 zł. Oprocentowanie wynosi 4% w skali roku. Depozyt możesz zerwać w każdej chwili, ale spowoduje to wypłatę samego kapitału bez odsetek.

 

Skorzystaj z promocji Comperia Bonus !!!

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.