Ile kosztuje księgowość w małej firmie?

Każda firma musi liczyć się z prowadzeniem księgowości. Dla wielu właścicieli przedsiębiorstw jest to zagadnienie trudne i czasochłonne, z którym nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Właśnie dlatego tak ważne jest znalezienie dobrego biura księgowego, które zajmie się wszystkimi formalnościami.

Mała firma licząca do 20 osób

Małe firmy są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych w naszym kraju. Liczą do dwudziestu pracowników i można je znaleźć praktycznie we wszystkich branżach. Zazwyczaj liczba generowanych przez nie dokumentów każdego miesiąca jest niewielka i nie przekracza dziesięciu czy dwudziestu. Zazwyczaj stosunkowo łatwe jest w tym przypadku nie tylko ich przygotowanie czy sprawdzenie, ale również prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych.

Jakimi kwestiami zajmuje się biuro księgowe?

Cena usług księgowych w dużej mierze zależy od tego, jakie działania będą spoczywały na biurze księgowym.

W pierwszej kolejności zazwyczaj zajmuje się ono obsługą płacowo-kadrową przedsiębiorstwa. Przede wszystkim przygotowuje więc umowę o pracę dla każdego pracownika, a także określa jego wymiar czasu pracy i na tej podstawie rozlicza go co miesiąc za wykonane zadania. Na podstawie umowy o pracę oraz czasu zatrudnienia wylicza także, ile dni urlopu przysługuje każdemu pracownikowi. W podobny sposób zajmuje się kwestiami zwolnień chorobowych. Do zadań biura księgowego należą także raporty dla ZUS-u oraz przygotowywanie PIT-ów.

Oprócz obsługi kadrowo-płacowej biuro księgowe Wikom z Poznania prowadzi także obsługę ksiąg przychodów i rozchodów oraz księgi handlowe przedsiębiorstw. Oznacza to, że prowadzi bieżącą ewidencję środków trwałych i wyposażenia, a także księguje dowody księgowe i prowadzi rejestr VAT. Ma w ten sposób nadzór – podobnie jak właściciel przedsiębiorstwa – nad aktualnym stanem finansowym firmy.

Biuro księgowe może też reprezentować swojego klienta przed organami podatkowymi. Nie tylko przygotowuje więc niezbędne dokumenty i raporty, ale też wypełnia i dostarcza deklaracje do urzędów. Równie ważna jest możliwość odbioru dokumentów dla klienta przez pracowników biura księgowego.

Każda z powyższych kwestii pociąga za sobą konkretne koszty, które wpływają na ostateczną cenę prowadzenia usług księgowych. Jednak nie tylko zakres usług, na jakie może zdecydować się przedsiębiorca, ma w tym przypadku znaczenie. Istotne są również kwestie związane bezpośrednio z samym biurem.

Jakie cechy biura księgowego mają wpływ na ceny usług?

Ceny usług rachunkowych często ustalane są indywidualnie z każdym przedsiębiorcą i mogą znacząco się wahać nawet w obrębie jednego województwa. Na ostateczną cenę wpływa bowiem już sama lokalizacja biura księgowego – w większych miastach zazwyczaj jest ona wyższa niż w mniejszych.

Jeszcze większy wpływ na cenę usług księgowych ma renoma biura podatkowego. W biurach, które zatrudniają doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników zazwyczaj stawki są wyższe. Z drugiej jednak strony przekładają się one na profesjonalizm wykonywania wszystkich zadań.

Jak rozpoznać najbardziej kompetentne biuro rachunkowe?

Na koniec warto zadać sobie pytania, jak wybrać dobrego księgowego, w jaki sposób rozpoznać biuro rachunkowe, które spełni wszystkie oczekiwania przedsiębiorcy. Najlepiej kierować się oficjalnymi certyfikatami Ministerstwa Finansów, które potwierdzi kompetencje księgowego. Należy przy tym pamiętać, iż są one wydawane imiennie i na czas określony, co oznacza, że wybierając dla siebie biuro księgowe, warto zapoznać się z potwierdzeniami umiejętności jego poszczególnych pracowników.

Równie ważne jest posiadanie przez biuro rachunkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilno-prawnej, które od 2004 roku jest w Polsce obowiązkowe. Te dwie kluczowe cechy mogą jasno powiedzieć, czy danej księgowości można zaufać.

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.