Nowy wymiar inwestowania w nieruchomości – poznajcie Social.Estate

Inwestowanie w nieruchomości w Polsce ma coraz więcej zwolenników. Niskie stopy procentowe, które utrzymują się już od kilku lat sprawiły, że wielu Polaków zaczęło inwestować na rynku nieruchomości, głównie kupując mieszkania na wynajem. Jednak niedawno pojawiła się inna możliwość wejścia na ten rynek poprzez crowdinvesting nieruchomości komercyjnych dzięki platformie Social.Estate. Więcej o platformie przeczytasz tutaj: https://social.estate/crowdinvesting-inwestycje-social-estate/

Czym jest crowdinvesting nieruchomości komercyjnych?

Crowdinvesting nieruchomości komercyjnych to metoda inwestowania dużej grupy inwestorów indywidualnych, zwykle przez Internet, w wybrane na przeznaczonej do tego platformie nieruchomości w zamian za udziały w spółce celowej dedykowanej konkretnemu projektowi.

Cele inwestycyji w ramach crowdinvestingu mogą być różne. Najczęstszy wybór to nieruchomości mieszkaniowe oraz nieruchomości komercyjne. W zależności od celu inwestycji, różnie kształtuje się stopa oczekiwanego zysku. Bezpieczne projekty zapewniają rentowność wynoszącą np. 7,00% – 10,00% w skali roku. Najbardziej śmiali inwestorzy mogą liczyć na znacznie wyższe zyski, które niestety są powiązane z większym ryzykiem.

Czym jest i jak działa Social.Estate?

Platforma Social.Estate stanowi odpowiedź na potrzeby małych i średnich inwestorów planujących ulokowanie środków na rynku nieruchomości komercyjnych. Ta internetowa platforma do inwestowania społecznościowego, została wykonana w bezpiecznej technologii SSL. Jej celem jest bezpłatne dostarczenie informacji o warunkach inwestycji w nieruchomości komercyjne i późniejsze powiadamianie inwestora o sytuacji finansowej spółki, w której posiada udziały.

Warto podkreślić, że inwestycje realizowane za pośrednictwem Social.Estate mają charakter typowego crowdfundingu udziałowego (crowdinvestingu). Po dokonaniu bezpiecznej wpłaty w ramach inwestycji, trzeba podpisać umowę przystąpienia do spółki celowej kupującej nieruchomość. Nowy inwestor zostaje uwzględniony w Krajowym Rejestrze Sądowym jako udziałowiec spółki celowej (SPV), w którą zainwestował pieniądze. Liczba udziałów jest oczywiście proporcjonalna do zainwestowanego kapitału. Udziałowiec pokrywający np. 5% wartości nieruchomości komercyjnej, stanie się jej współwłaścicielem w takiej samej proporcji. Oznacza to między innymi prawo do partycypowania w korzyściach związanych ze wzrostem wartości nieruchomości. Status udziałowca zapewnia inwestorowi także prawo otrzymywania dywidend (wynoszących zwykle 6-7,00% rocznie) oraz współdecydowania o polityce spółki. W tym kontekście warto nadmienić, że do rady nadzorczej spółki celowej będą powoływani przedstawiciele inwestorów. Inne procedury zwiększające bezpieczeństwo inwestycji polegają na:
• konieczności uzyskania zgody rady nadzorczej na transakcje o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego
• regularnym audycie sprawozdań finansowych (robi to osoba wskazana przez radę nadzorczą)
• braku możliwości dokonania transakcji z członkami zarządu lub osobami powiązanymi z Social.Estate bez zgody rady nadzorczej
• wymogu uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na dokonanie darowizn

Warto również dodać, że inwestorzy po zalogowaniu się na platformie Social.Estate mogą obejrzeć sprawozdania finansowe spółek celowych. Dodatkowo udziałowcy są informowani o wszelkich ważnych zdarzeniach dotyczących bieżącej działalności spółek (np. zakupach, umowach zarządzania i nabywanych usługach obcych).

Na bezpieczeństwo inwestycji realizowanej za pośrednictwem platformy Social.Estate wpływa także możliwość wyjścia z projektu, gdzie Social.Estate na wewnętrznie animowanym rynku pomaga w znalezienia nabywcy udziałów, ale inwestor może odsprzedać swoje udziały dowolnej osobie poza Social.Estate tylko należy zawiadomić Zarząd spółki celowej takim zamiarze wcześniej.

Social.Estate to pionierska platforma, która przenosi na polski rynek wypróbowane zasady działania crowdinvestingu nieruchomości komercyjnych. Śmiało można zakładać, że już w niedalekiej przyszłości na rynku pojawią się propozycje inwestycyjne o podobnym charakterze. Jednak kolejna przewaga Social.Estate będzie wynikała z tego, że jest pionierem. Inflacja powoduje, że rentowność przeciętnej lokaty bankowej jest ujemna, a co za tym idzie coraz więcej osób zaczyna szukać alternatywy dla depozytów. Perspektywy na następne lata głoszone przez analityków rynkowych zapowiadają coraz gorsze zyski z lokat, a tym samym idzie większą popularność innych form inwestowania i lokowania oszczędności. Dzięki Social.Estate bariera wejscia na rynek nieruchmości jest zdecydowanie niższa, więc bardziej dostępna dla zwykłego Kowalskiego, który do tej pory czerpał zyski z lokat bankowych.

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.