bosspożyczka.pl

Polacy nie boją się biedy

Jak wynika z danych opublikowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej powodzi nam się coraz lepiej. Jesteśmy zadowoleni z warunków w których żyjemy i ze swojej sytuacji finansowej

Bogaty jak Polak?

Chociaż wśród narodowych przywar Polaków wymienia się skłonność do narzekania, to przytoczone dane pokazują, że deklarujemy większy poziom (w porównaniu do lat ubiegłych) zadowolenia z życia, z optymizmem patrzymy w przyszłość i nie boimy się jutra.

To na co zwrócili uwagę badacze potwierdzają eksperci z portalu bosspozyczka.pl oferującego finansowe wsparcie dla przedsiębiorców: „Polacy są coraz bardziej świadomi finansowo, nie boją się inwestować, coraz częściej otwierają własne firmy. I na to potrzebują środków. Wysokość pożyczanych w naszym serwisie kwot jest różna, plasuje się ona na poziomie od 1000 do nawet 10 000 złotych. Tutaj wszystko zależy od tego w jakiej branży planuje dana osoba działać i jak dużym kapitałem początkowym dysponuje” – mówią.

Wróćmy jednak do badań: według ostatniej publikacji CBOS (kwiecień 2018) 53% uważa, że nie powodzi im się źle, gdyż żyją na średnim poziomie. Jeszcze więcej osób (78%) oświadczyło, że nie boi się biedy i że nie musi martwić się o swoje finanse.

Ponadto, aż 72% ankietowanych uważa, że w najbliższym czasie ich sytuacja życiowa (a co za tym idzie finansowa) na pewno się nie pogorszy.

Co ciekawe, sporym optymizmem wykazuje się 21% respondentów twierdząc, że w przyszłości będzie powodziło im się jeszcze lepiej i że będą żyć w jeszcze lepszych warunkach niż ma to miejsce obecnie.

Pesymizm w tej kwestii towarzyszy jedynie 7%, którzy uważają, że w najbliższym czasie ich sytuacja życiowa nie tylko nie poprawi się, lecz będzie przedstawiała się jeszcze gorzej. CBOS zwraca uwagę na fakt, że jest to bardzo niewielki odsetek, co pozwala przypuszczać, że generalnie jesteśmy zadowoleni ze swojego poziomu życia.

Polak biedny czy Polak rozrzutny?

Tylko 2% przyznaje, że żyje w biedzie i że nieraz brakuje im pieniędzy nawet na zakup artykułów pierwszej potrzeby. Jak jednak uważają badacze wynik też może być nieco wyższy, gdyż bieda wciąż stanowi powód do wstydu przez co większość ludzi nie przyznaje się do tego, że zdarza im się nie radzić sobie z finansami i codziennymi kłopotami.

Ten medal ma dwie strony, gdyż również tylko 2% swoje warunki życia ocenia jako bardzo dobre i luksusowe. To zaś wiąże się z tym, że podobnie jak do biedy, tak i do bogactwa nie lubimy się przyznawać. Większość z nas wychodzi z założenia, że o pieniądzach się nie rozmawia i że lepiej widziane jest mówienie, że „jakoś sobie radzimy”, niż powiedzenie wprost, że dobrze nam się powodzi i że oszczędzać raczej nie musimy.

Ten strach przed ujawnieniem sytuacji finansowej ma swoje źródło w tym, że w Polsce pokutuje przekonanie, że jeśli ktoś ma pieniądze, to dlatego, że „dobrze kombinuje”. Bycie osobą, której lepiej się wiedzie wiąże się także z ryzykiem, że rodzina czy znajomi będą zwracać się do nas z prośbą o finansowe wsparcie, a takiej kłopotliwej dla obu stron sytuacji badani woleliby uniknąć.

Z kolei 17% z nas uważa, że żyje skromnie, a 26% ocenia swoją sytuację życiową jako dobrą lub bardzo dobrą, deklarując, że na niczym oszczędzać nie musi (dotyczy to także tych większych wydatków).

Zdecydowana większość badanych podkreśla, że żyje na średnim poziomie i że na codzienne wydatki im wprawdzie nie brakuje, ale już większe zakupy finansują albo dzięki oszczędnościom, albo dzięki pożyczkom. Na to, że ich życie jest zbyt skromne i że muszą „liczyć się z każdym groszem” narzekają przede wszystkim seniorzy, osoby z mniejszych miast i wsi i te, które są gorzej wykształcone.

Polacy nie boją się biedy

Przyglądając się opublikowanym przez CBOS danym można uznać, że w kraju nad Wisłą żyje się bardzo dobrze i że jako ogół nie boimy się biedy. Można tu zaryzykować również stwierdzenie, że Polacy są zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej i z warunków w jakich żyją. Taka tendencja zauważalna jest już od kilku lat – wskaźniki położenia finansowego Polaków rosną z roku na rok.

Wspomniana poprawa warunków bytowych widoczna jest od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej (najsilniej zauważalne było to w latach 2005-2008). Ponadto, od 2014 roku w przeprowadzanych sukcesywnie badaniach CBOS odnotowuje systematyczne polepszenie sytuacji materialnej ankietowanych.

Badacze twierdzą, że licząc od 2014 roku tj. już od 4 lat zwiększa się liczba badanych żyjących na przynajmniej średnim poziomie (odsetek takich osób jest wyższy niż odsetek osób, których sytuacja materialne plasuje się poniżej przeciętnego poziomu).

Polak biedny czy bogaty – podsumowanie

78% badanych zdecydowanie podkreśla, że nie boi się biedy i że w najbliższym czasie niedostatek im nie grozi. Chociaż 41% ankietowanych bierze pod uwagę fakt, że ich sytuacja materialna może się pogorszyć, to 37% nie martwi się o to, czy finansowo poradzi sobie w życiu.

Tylko 21% z nas przyznaje, że boi się biedy, lecz jedynie 4% deklaruje zupełną bezradność wobec tego zjawiska (17% twierdzi, że mimo wszystko jakoś „sobie poradzi”). Odsetek osób, które boją się biedy w porównaniu z wcześniejszymi wynikami zmniejszył się o 6 punktów procentowych.

O swój finansowy byt boją się emeryci, renciści i badani mieszkający na wsi. Lęk przed niedostatkiem towarzyszy także osobom gorzej wykształconym – mającym jedynie podstawowe lub gimnazjalne wykształcenie.

Co możemy zrobić, by z optymizmem patrzeć w swoją finansową przyszłość? Zadbać o nią już dziś! Warto tu pomyśleć o gromadzeniu dodatkowych środków np. w postaci lokaty, o inwestowaniu w nieruchomości lub o założeniu własnego biznesu, który z czasem zacznie na siebie (i na nas) zarabiać.

Jeśli zaś potrzebujemy środków na rozwój działalności czy czegoś, co natychmiast rozwiąże finansowe kłopoty w które chwilowo popadliśmy, to możemy pomyśleć o pożyczce. Dobrym krokiem jest także analiza domowego (i firmowego) budżetu, co pozwoli nam lepiej zaplanować czekające nas wydatki i oszacować to, ile będzie kosztował nas biznesowy sukces.

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.