Ubezpieczenie na zycie – jak wybrać najlepsze

Wiedzą ogólnie dostępną jest to, że wypadki chodzą po ludziach. Zakłady ubezpieczeń doskonale zdają sobie z tego sprawę i wykorzystują to zachęcają do zakupu polisy ubezpieczeniowej. Celem polisy na życie jest zabezpieczenie naszych bliskich na wypadek naszej śmierci, śmiertelnej choroby czy nieszczęśliwego wypadku. My – w zależności od tego jaką umowę podpiszemy – opłacamy składki np. co miesiąc lub kwartalnie, a ubezpieczyciel w razie wystąpienia wypadku wypłaca pieniądze. No właśnie – czy zawsze zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie?

W teorii polisę na życie może wykupić praktycznie każdy człowiek. W rzeczywistości powinny zainteresować się nią przede wszystkim osoby, które założyły już własną rodzinę, a przy tym nie posiadają dużych, liczonych w dziesiątkach czy setkach tysięcy złotych oszczędności. Wynika to z faktu, że jej podstawowym celem jest zapewnić ochronę finansową najbliższym ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Schemat działania takiego zabezpieczenia jest bardzo prosty: w razie zgonu ubezpieczonego, jego żona, mąż, dzieci lub inne uposażone osoby, otrzymują wsparcie finansowe w postaci wypłaty świadczenia pieniężnego. Przed czym jeszcze mogą chronić ubezpieczenia na życie? Co trzeba wiedzieć, by wybrać odpowiednią dla siebie ofertę polisy?

Polisa na życie – zakres ochrony i suma ubezpieczenia

Dobre, klasyczne ubezpieczenie na życie powinno zapewniać ochronę nie tylko na wypadek śmierci, ale również trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania. Tyko taka polisa zagwarantuje niezbędne wsparcie w sytuacji, gdy rodzina ubezpieczonego, jak również on sam, będą musieli radzić sobie bez jego bieżących dochodów. Nie mniej istotna jest wysokość sumy ubezpieczenia, czyli górna granica finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela; poszukując odpowiedniej oferty każdy musi samodzielnie określić, jaka wielkość potencjalnego świadczenia byłaby dla niego satysfakcjonująca.

Termin ważności polisy na życie

Po wyborze zakresu ochrony polisy oraz sumy ubezpieczenia, klient musi określić przez jaki czas chciałby korzystać z produktu. Ubezpieczenie na życie może mieć bowiem charakter terminowy lub bezterminowy. W zależności od swoich potrzeb oraz szczegółów danej oferty, umowę ubezpieczeniową można podpisać na ustalony okres, albo dożywotnio. Większość czystych polis na życie jest wykupowana na kilkanaście lat – tak, aby zyskać ochronę w czasie dorastania dzieci, czy też spłaty kredytu mieszkaniowego. Ze względu na wysokie koszty, ubezpieczenia o dłuższym terminie ważności cieszą się stosunkowo niewielką popularnością.

Polisa bezterminowa jest najdroższym sposobem na ubezpieczenie życia, ale niesie ze sobą dwie istotne korzyści. Nie tylko zapewnia dożywotnie poczucie bezpieczeństwa finansowego, ale również wiąże się z brakiem konieczności opłacania składek po ukończeniu określonego wieku. W jej wypadku, klient przestaje ponosić jakiekolwiek koszty ochrony około 70-75 roku życia, niemniej jednak może z niej korzystać aż do śmierci.

Pamiętaj o liście wyłączeń odpowiedzialności!

Analizując daną ofertę ubezpieczenia na życie, koniecznie trzeba zwrócić również uwagę na listę wyłączeń odpowiedzialności – jeden z najistotniejszych fragmentów OWU. Lista ta przedstawia bowiem wszelkie sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania nawet wówczas, gdy wystąpi zdarzenie objęte działaniem polisy. Choć ubezpieczyciele indywidualnie określają okoliczności, za które nie chcą ponosić odpowiedzialności, to jednak praktyka pokazuje, że większość z nich nie wypłaci świadczenia, gdy śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowi nastąpi wskutek:

  • działań wojennych,
  • zamachu terrorystycznego,
  • celowego działania osoby uposażonej,
  • amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
  • korzystania z zabiegu medycznego pozbawionego nadzoru lekarskiego,
  • samobójstwa lub próby samobójczej.

Co oczywiste, na odszkodowanie nie można liczyć również wówczas, gdy w chwili wypadku skutkującego śmiercią lub trwałym inwalidztwem ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Jeśli nadal zastanawiasz się czy wykupić polisę na życie to przeczytaj https://www.metlife.pl/o_metlife/blog/ubezpieczenie-na-zycie-czy-warto-je-kupic-jakie-wybrac/

O Autorze 

Finansista, który pokazuje ludziom na co zwrócić uwagę w kontaktach z bankiem czy ubezpieczycielem, czyli jak świadomie poruszać się w świecie finansów.